• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

Stowarzyszenie Europartner AKIE mecenasem sztuki

Łączenie biznesu ze sztuką to możliwość wskazania, że nie zatrzymujemy się na poziomie zwykłej, szarej codzienności. Malarstwo, sięgające do piękna, kieruje nas ku wyższym, trwalszym wartościom.

Prezes Stowarzyszenia Europartner, otrzymujący podziękowania za udzielone wsparcie podczas otwarcia wystawy "Malarze Białegostoku" w Operze i Filharmonii Podlaskiej, powiedział:

"Jako Stowarzyszenie Europartner od 11 lat zarządzamy projektami. Ten jest niezwykle cenny i ważny. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby kolejny projekt, który jest w planach również stał się sukcesem dla nas, wszystkich zgromadzonych".

Album "Malarze Białegostoku" pokazuje wycinek tego, co stworzyli przez ostatnie 70 lat artyści związani z tym miastem. To wydawnictwo jest artystyczną wizytówką stolicy Podlasia. Razem z prezesem Fundacji Art Hanza, pomysłodawcą i głównym zasłużonym w doprowadzeniu do finału tego projektu, jakim było wydanie albumu, będziemy dzielić się tą twórczością z tymi, którzy zechcą po nią sięgnąć.

Wystawę "Malarze Białegostoku" w foyer Opery można oglądać do 5 listopada. Tego dnia nastąpi finał akcji promującej sztukę artystów - po koncercie charytatywnym zespołu De Mono, przeprowadzona zostanie aukcja wybranych obrazów.

Więcej na temat przedsięwzięcia "Malarze Białegostoku" w artykule Wystawa i album "Malarze Białegostoku" - unikalny projekt na styku kultury i biznesu

Wiceprezes Europartnera współdecyduje o środkach PO WER

 

Paweł Backiel, wiceprezes Stowarzyszenia Europartner AKIE, uczestniczył w obradach V posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER. Odbyło się ono 8-9 września, w nietypowym dla takich spotkań miejscu, w murach zabytkowego kościoła w Janowie Podlaskim.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój udziela wsparcia z funduszy europejskich 2014+ w następujących obszarach:

•osoby młode na rynku pracy,

•efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

•szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

•innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

•wsparcie dla obszaru zdrowia.

Komitet Monitorujący przyjął cztery nowe projekty koncepcyjne w Działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach działań z Osi II będą opracowane i wdrożone zestawy narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są też środki na wsparcie 30 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Komitet zatwierdził też kryteria dla projektów konkursowych w Działaniu 4.1. Innowacje społeczne – schemat makro, dotyczące opracowania modelu innowacyjnego deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej.

 

 

 

 

Korzyści ze współpracy JST z NGO's - filmowa relacja z konferencji


Jakie korzyści może przynieść samorządom współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji pt. „Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Europartner AKIE. Konferencja była podsumowaniem projektu realizowanego przez Europartner w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”. Poniżej relacja z konferencji opublikowana w Kronice Województwa Podlaskiego (od 44 sekundy do 7 minuty).

CZYTAJ WIĘCEJ

Czas na wdrażanie Projektu Innowacyjnego - zapraszamy do współpracy!

  

Dynamiczne zmiany w naszej codzienności dotyczą także Gmin, którymi Państwo zarządzacie. W naszym kraju zaczyna być wdrażany nowy model współpracy między JST a NGO's, który przewiduje zlecanie zadań publicznych na wiele lat. Także nasze województwo ma szansę wdrożyć te nowe rozwiązania.

Projekt Innowacyjny „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” realizowany przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z GMINĄ CIECHANOWIEC oraz Fundacją Biznes i Prawo umożliwia Państwu skorzystanie z wypracowanych, gotowych i przetestowanych modeli kontraktowania usług.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne