Oferta usług badawczych

Od nowego roku poszerzyliśmy ofertę usług badawczych i ewaluacyjnych.

Przez 10 lat naszej działalności przeprowadziliśmy na potrzeby realizowanych projektów szereg badań i analiz o charakterze społeczno-gospodarczym oraz usług ewaluacyjnych w zakresie ewaluacji projektowej.

Dzięki doświadczeniu, starannie dobranemu zespołowi oraz współpracy z cenionymi ekspertami z wielu dziedzin i branż, możemy zaoferować naszym Klientom wysokiej jakości usługi badawcze.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Usługi badawczo-rozwojowe.

 

Program konferencji "MIĘDZYNARODOWA DRABINA UDZIAŁU – droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych"

 

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE
zaprasza na konferencję pt.:

„MIĘDZYNARODOWA DRABINA UDZIAŁU
– droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

Program konferencji realizowany w ramach projektu:
„PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO”
termin: 28.05.2015r., godz. 10.00
miejsce: Hotel Sosnowe Zacisze w Kleosinie, przy ul. Leśnej 209.30    –  10.00     
Rejestracja gości

10.00  –  10.30     
Otwarcie konferencji:
Krzysztof Mnich –  Prezes Zarządu Stowarzyszenia EUROPARTNER AKIE
Hans Marechal  –  Kierownik w Fundacji Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven, Holandia, Partner Projektu
Paweł Backiel    –  Wiceprezes Fundacji Biznes i Prawo, Partner Projektu

10.30  –  11.20     
Participation ladder (Drabina udziału) w praktyce aktywizacyjnej GGzE
Hans Marechal   –  Kierownik w Fundacji GGzE

11.20  –  12.00
Terapia behawioralna Ergon jako      
 Hans Lamers – Fundacja GGzE

12.00  –  12.15     
Przerwa kawowa 

12.15  –  12.35     
Elastyczne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa
Dział Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, PUP w Białymstoku

12.35  –  13.00     
Innowacyjność w podejściu do aktywizacji osób niepełnosprawnych – prezentacja portalu pełnosprawny.bialystok.pl
Prezentacja działań w ramach projektu Pełnosprawny Białystok, Fundacja Impuls

13.00  –  13.30
Środki finansowe na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie finansowej  Unii Europejskiej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

13.30  –  14.30    
Przerwa obiadowa

14.30  –  15.00    
Godność na rynku pracy jako podstawa aktywizacji zawodowej i społecznej
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, Białystok

15.30  –  16.00     
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście Apelu Gdańskiego na rzecz godnego i niezależnego życia osób niepełnosprawnych
Ewa Matulewicz – Prezes Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ASON, Augustów

16.30  –  17.00     
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach ekonomii społecznej
Sławomir Sidoruk   –  Spółdzielnia socjalna INTEGRACJA, Bielsk Podlaski

17.00  –  17.30     
Likwidacja barier architektonicznych w kontekście przepisów prawa
Alicja Ryżyńska – Galicz  –  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Białystok

17.30  –  18.00     
Panel dyskusyjny

 

 

 

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne

Jesteśmy tutaj!

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58