Drukuj

Nasz zespół

Naszą organizację tworzy zgrany i doświadczony zespół specjalistów z różnych dziedzin – prawa, ekonomii, finansów, zarządzania projektami, marketingu, IT, matematyki i statystyki, socjologii, psychologii i innych nauk społecznych. Naszym wspólnym mianownikiem jest pasja do zarządzania projektami oraz samorozwój. Odróżniają nas za to obszary specjalizacji, charaktery oraz doświadczenia życiowe i zawodowe. Taka różnorodność procentuje w realizowanych projektach, bo rodzi nieszablonowe rozwiązania oraz uwrażliwia na różne aspekty rzeczywistości.

Wszyscy nasi kierownicy projektów są certyfikowanymi kierownikami projektów według kanonu International Project Management Association.

Dodatkowo w ramach realizowanych projektów współpracujemy z kilkunastoma ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin.

Nasi pracownicy są członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Stowarzyszenia International Project Management.

 


 

Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu

Krzysztof Mnich

Prezes Zarządu

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (w zakresie finansów publicznych) oraz MBA (kierunek Human Resources) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Project Manager w kilku projektach dofinansowanych ze środków europejskich. Pełni funkcję trenera oraz doradcy biznesowego w wielu instytucjach na terenie kraju. Wykładowca na kilku uczelniach. Autor ponad dwudziestu publikacji, w tym współautor Strategii Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju.

Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2011 roku, Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych w Warszawie.


 

Paweł Backiel - Wiceprezes Zarządu

Paweł Backiel

Wiceprezes Zarządu


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Białostockiej. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w Warszawie.

Project Manager, trener, doradca, ekspert w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych w ramach EFS. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze realizacji działań związanych z ekonomią społeczną. Członek Komitetów Monitorujących: KM PO Wiedza Edukacja Rozwój, KM Polska Wschodnia.

Od 2009 r. uczestniczy w Parlamentarnej Komisji ds. Reformy Prawa Spółdzielczego. Występuje w publicznych mediach jako ekspert prawa spółdzielczego.

 


 

Diana Backiel

Skarbnik

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku. Z racji na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i piastowaniu stanowiska Główny Księgowy w spółkach prawa handlowego, posiada certyfikat Księgowego uprawniający do prowadzenia usług rachunkowych wydany przez Ministra Finansów RP.

Szczepan Bukłaho

Doradca Prawny

Absolwent prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Mediatorów Sądowych. Prowadzi doradztwo prawne dla osób fizycznych i sprawuje merytoryczną opiekę nad Spółdzielniami Socjalnymi. Doradca w obszarze przedsiębiorczości oraz prawa spółdzielczego i mieszkaniowego.

 


 

Lidia Dobrowolska

Redaktor

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Współtwórca raportów ewaluacyjnych, publikacji, artykułów związanych z działalnością i projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie. Redaktor portalu PrzedsiębiorczePodlasie.pl oraz strony europartner-akie.pl. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w redagowaniu i korekcie tekstów: publikacji naukowych, prac dyplomowych, książek, artykułów, tekstów.

Julia Gierasimiuk

Project Manager

Absolwentka Zarządzania w sektorze publicznym na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Realizuje projekty finansowane z EFS od początku działalności Stowarzyszenia, pełniąc funkcje kierownika projektu, specjalisty ds. rozliczeń oraz zajmując się ich ewaluacją. Posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami. Od wielu lat tworzy biznes plany dla małych i mikro przedsiębiorstw. Trener umiejętności miękkich. Certyfikowany Project Manager.

 


 

Marta Kendyś

Project Manager

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje Specjalisty ds. rachunkowości według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC. Prowadzi księgi rachunkowe. Trener z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Certyfikowany Project Manager.

Ewa Łukaszuk

Specjalista ds. rozliczeń

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autorka kilkunastu projektów z obszaru umiejętności i rozwiązań miękkich. Koordynator projektów współfinansowanych z UE. Aktualnie zajmuje się monitoringiem oraz rozliczeniem wydatków projektu innowacyjnego. Od wielu lat tworzy biznes plany dla małych i mikro przedsiębiorstw.

 


 

Mariusz Malinowski

Ekspert ds. Ekonomii Społecznej

Koordynuje i nadzoruje działania trzech jednostek terenowych Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Białystoku, Siemiatyczach i Hajnówce. Udziela doradztwa biznesowego, marketingowego i prawnego przedstawicielom ponad 140 organizacji pozarządowych. Zajmuje się także wsparciem w procesie wyboru podmiotów do realizacji zadań, opracowaniem dokumentów i formularzy projektowych. Współorganizator i koordynator targów Ekonomii Społecznej, seminariów, konferencji. Animuje środowisko organizacji pozarządowych poprzez informowanie o konkursach, naborach do komisji i rad instytucji obejmujących obszar Podlasia.

Ewelina Piekarska

Project Manager

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie zarządzania finansami. Dokonuje analiz finansowych opartych na instrumentach rachunkowości zarządczej, formułuje na ich podstawie wnioski i rekomendacje. Autorka projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Trener umiejętności miękkich. Posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich. Certyfikowany Project Manager.

 


 

Anna Prokop

Project Manager

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa w Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Realizuje projektami rozwojowo-badawczymi. Kieruje badaniami jakościowymi i ilościowymi. Autorka projektów anglojęzycznych finansowanych przez Komisję Europejską. Trenerka umiejętności miękkich. Rozwija i koordynuje współpracę z Instytutem Konfucjusza. Certyfikowany Project Manager.

Beata Sulima

Project Manager

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Politologii i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku Planowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku globalnym Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Project manager w zakresie opracowywania i realizacji projektów ponadnarodowych, projektów związanych z ekonomią społeczną oraz wykluczeniem społecznym. Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu, rozliczeń finansowych, rekrutacji i szkoleń oraz promocji projektów. Trener umiejętności miękkich.

 


 

Kamil Szarało

Ekspert ds. Ekonomii Społecznej

Absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania organizacją pozarządową i budowania partnerstw lokalnych. Zajmuje się obsługą i nadzorem nad bieżącą działalnością Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Wzmacnia potencjał trzeciego sektora poprzez udzielane doradztwo skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Animuje NGO’s poprzez informowanie o konkursach, naborach do komisji i rad instytucji obejmujących obszar Podlasia.

Paweł Wołkowycki

Ekspert ds. Ekonomii Społecznej

Absolwent Wydziału Socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydziału Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obsługuje i nadzoruje bieżącą działalnością Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Udziela doradztwa przedstawicielom organizacji pozarządowych.

 


 

Małgorzata Brysiewicz

Specjalista ds. Ekonomii Społecznej

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku. Doradca organizacji pozarządowych. Animuje środowisko organizacji pozarządowych poprzez informowanie o konkursach, naborach do komisji i rad instytucji obejmujących obszar Podlasia. Udziela również wsparcia w zakresie fundraisingu oraz social media.

 


 

 

 

 

 

Jesteśmy tutaj!

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58