Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/fkfut/domains/europartner-akie.pl/public_html/templates/europartner/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/fkfut/domains/europartner-akie.pl/public_html/includes/application.php on line 539

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/7.3/2017/PZ

 10.02.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/7.3/2017/PZ: przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. w ilości 20 godzin na 1 grupę, w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16. 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. w ilości 20 godzin na 1 grupę. Przedmiot zamówienia realizuje Działanie 1 w Zadaniu 2 przedmiotowego Projektu. Doradztwo prowadzone będzie w zakresie zakładania i prowadzenia PES i będzie obejmowało: - doradztwo z zakresu opracowywania biznes planów i wniosków grantowych,  - doradztwo z zakresu opracowywania statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, - konsultacje w procesie rejestracji działalności gospodarczej, podstawy prawne dot. działalności fundacji i stowarzyszeń, kodeksu spółek handlowych, - doradztwo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania konfliktów, księgowości i rachunkowości. 

 

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru dostępnych specjalistów w określonym przedziale czasu, Zamówienie podzielone jest na części, tj. poszczególne terminy wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z czym Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania: 

 

CZĘŚĆ 1:  Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. 

 

CZĘŚĆ 2: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 

 

CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla wszystkich części:  

85312320-8 – usługi doradztwa 

 

 Miejsce wykonania zamówienia dla wszystkich części: 

 

Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski – kursy odbędą się miejscowości w obrębie maksymalnie 10 km od miasta powiatowego. 

 

Kryteria oceny ofert dla wszystkich części: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: a) Cena brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa – 60 % b) Doświadczenie – 40% 

 

Termin wykonania zamówienia. 

CZĘŚĆ 1:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 2:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 3:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. 

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:0016:00.  Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Informacje, takie jak: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, opis kryteriów i sposób oceny ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki oraz pozostałe informacje znajdują się w formularzu zapytania ofertowego, w załączeniu. 

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne