Zapytanie ofertowe nr 2/7.3/03/2017/PZ

 06.03.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/7.3/03/2017/PZ: pełnienie funkcji Animatora OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) polegającej na przeprowadzaniu spotkań inicjujących powstawanie grup inicjatywnych, inicjowanie i wspieranie powstawania grup, osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES (Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej), w gminach Subregionu Łomżyńskiego, 30 godzin w miesiącu, przez 32 miesiące, w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.3/03/2017/PZ

 06.03.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.3/03/2017/PZ:  przeprowadzenie doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansów oraz zasobów ludzkich w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., dla przedstawicieli 40 przedsiębiorstw społecznych, w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-2000/16. 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/02/7.3/2017/PZ

Białystok, 23.02.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 3/02/7.3/2017/PZ

przeprowadzonego w ramach projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej”, nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

                                              

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne