AktualnościMój własny biznes

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach II rundy dotacyjnej

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach II naboru  (od 11.03.2019 r. do 29.03.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach drugiej rundy dotacyjnej.

Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
  • biznesplan
  • harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Mój własny biznes” ul. Rynek 15; 19-120 Knyszyn, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Mój własny biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”. Koperta powinna zawierać również dane teleadresowe uczestnika projektu.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt.