Aktualności

Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką kontraktowania usług społecznych na konferencję pt. Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2015r. w Kompleksie Restauracyjno-Hotelowym „Sosnowe Zacisze” przy ul. Leśnej 20 w Kleosinie.

Wydarzenie to jest podsumowaniem realizacji projektu pt. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec.

W ramach projektu przeprowadzono cykl badań na terenie wybranych gmin województwa podlaskiego, m.in.: Ciechanowiec, Drohiczyn, Turośń Kościelna, Łapy, Sokółka, Mońki, Puńsk, Boćki, Zabłudów. Efektem zrealizowanych badań było zweryfikowanie zasad skutecznego kontraktowania usług społecznych w dziewięciu obszarach, tj.:

1.Edukacja i wychowanie,

2.Promocja gminy i rozwój przedsiębiorczości,

3.Pomoc społeczna wsparcie rodziny i polityki prorodzinnej,

4.Wspieranie samorządności i postaw obywatelskich,

5.Sport i kultura fizyczna,

6.Dbanie o zieleń ochrona środowiska i gospodarka odpadami,

7.Ochrona kultury, tradycji i opieka nad zabytkami,

8.Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień,

9.Planowanie przestrzenne.

Dzięki przeprowadzonym badaniom powstały 42 narzędzia składające się na trzy innowacyjne modele procedur wieloletniego kontaktowania usług społecznych. Wyniki badań i testów wykazały znaczący wzrost jakości usług, efektywności finansowej oraz lokalnej współpracy po zastosowaniu tych trzech modeli. Mowa tu o modelach pt. Jakość, Efektywność, Współpraca – modelach rzeczywistych, opartych na racjonalnej analizie korzyści i ryzyk, jakie im towarzyszą. W dziewięciu JST przyjęto uchwały rad gmin, dzięki którym umożliwiono wdrożenie i testowanie ww. modeli we współpracy z lokalnymi organizacjami samorządowymi. Według szacunków na podstawie podpisanych deklaracji współpracy, około 90 samorządów wdroży wypracowane modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program konferencji znajduje się tutaj – AGENDA KONFERENCJI