Aktualności

Konferencja „Droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej poświęconej tematyce podnoszenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej w ramach projektu PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO.

Konferencja z udziałem przedstawicieli Partnera Ponadnarodowego – Fundacji GGzE z Eindhoven w Holandii, przedstawicieli jednostek publicznych wspierających aktywizację zawodową osób niepełnospranwych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, odbędzie się w dn. 28 maja 2015 r. w Hotelu Sosnowe Zacisze ul. Leśna 20 w Kleosinie w godz. 10.00-18.00.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo TUTAJ. Jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do zmiany planu konferencji, o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

Serdecznie zapraszamy także do udziału w seminarium, które odbędzie się w dn. 29 maja 2015 r., również w Hotelu Sosnowe Zacisze.
Seminarium poświęcone będzie dobrym praktykom wypracowanym przez Fundację GGzE poprzez realizację wsparcia w postaci Drabiny Udziału (Participation Ladder), aktywizującej zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne. W trakcie seminarium analizowane będą również poszczególne studia przypadków pod kątem wykorzystania polskiego prawodawstwa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dn. 22 maja 2015 r. pod nr tel. 570 994 220 lub na e-mail: biuro.europartner@gmail.com