Aktualności

Korzyści ze współpracy JST z NGO’s – filmowa relacja z konferencji

Jakie korzyści może przynieść samorządom współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji pt. „Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Europartner AKIE. Konferencja była podsumowaniem projektu realizowanego przez Europartner w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”. Poniżej relacja z konferencji opublikowana w Kronice Województwa Podlaskiego (od 44 sekundy do 7 minuty).

CZYTAJ WIĘCEJ

Dzięki głębokiej i wielopłaszczyznowej analizie dziewięciu obszarów usług społecznych (m.in. edukacja, sport, pomoc społeczna, zdrowie) wypracowano trzy innowacyjne modele współpracy między JST a NGO mogące w znacznym stopniu poprawić jakość usług oraz ich efektywność finansową.

Główne założenia upowszechnianego w tej chwili projektu to przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań z wybranych dziedzin organizacjom pozarządowym.

Obejrzyj także: Relacja w Obiektywie TV Białystok

Wśród zaproszonych gości swoje wystąpienie miała Anna Dąmbska – ekspert z Forum Od-nowa w Warszawie, która przedstawiała koncepcję nowego zarządzania w sektore publicznym w kontekście kontraktowania usług społecznych. Idee new public management powoli zaczynają docierać także do Polski. Przykładem tego jest coraz bardziej popularny budżet obywatelski – a więc np. decydowanie mieszkańców danej gminy o tym, która inwestycja będzie dla nich bardziej korzystna.

Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych, czyli powierzanie zadań gminy do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w danym obszarze, jest o wiele korzystniejsze niż powierzanie ich innym podmiotom. Organizacje pozarządowe w danych miejscowościach zrzeszają lokalną społeczność. Powierzanie im realizowania zadań jednoczy współnotę. Dzięki temu, że organizacje świadczą te usługi swoim współmieszkańcom, jakość świadczonych usług znacznie wzrasta. Z pewnością wymaga z jednej strony zaufania gminy do danej organizacj, ale z drugiej jest możliwością rozwoju danej organizacji. Jak pokazywały liczne przykłady omawiane podczas konferencji, m.in. przez Burmistrza Ciechanowca, Mirosława Reczko, realizowanie usług społecznych dzięki wdrożonemu modelowi wieloletniego kontraktowania, przynoszą wielostronne korzyści.

Prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Paweł Backiel, zachęca jednostki samorządu terytorialnego do zacieśniana relacji z organizacjami samorządowymi, będąc przekonanym, że współpraca pomiędzy JST a NGO przyniesie obustronne korzyści.