Drukuj

Wdrażanie WKUS

   

Dynamiczne zmiany w naszej codzienności dotyczą także Gmin, którymi Państwo zarządzacie. W naszym kraju zaczyna być wdrażany nowy model współpracy między JST a NGO's, który przewiduje zlecanie zadań publicznych na wiele lat. Także nasze województwo ma szansę wdrożyć te nowe rozwiązania.

Projekt Innowacyjny „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” realizowany przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z GMINĄ CIECHANOWIEC oraz Fundacją Biznes i Prawo umożliwia Państwu skorzystanie z wypracowanych, gotowych i przetestowanych modeli kontraktowania usług.

Zaufało nam już 50 gmin:

Boćki, Brańsk, Ceranów, Ciechanowiec, Miasto Czyżew, Drohiczyn, Dziadkowice, Grabowo, Grajewo, Grodzisk, Huszlew, Jabłonna Lacka, Klukowo, Gmina Łomża, Gmina Kolno, Miasto Kolno, Kołaki Kościelne, Korczew, Kosów Lacki, Krasnopol, Kulesze Kościelne, Gmina Łosice, Miasto Łosice, Mały Płock, Milejczyce, Mońki, Nowe Piekuty, Nurzec – Stacja, Perlejewo, Piątnica, Platerów, Puńsk, Repki, Rudka, Rutki, Sarnaki, Sejny, Siemiatycze, Stara Kornica, Sterdyń, Sokółka, Miasto Szepietowo, Szumowo, Szypliszki, Trzcianne, Zabłudów, Turośń Kościelna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zbójna.

Model Wieloletniego Kontraktowania Usług Społecznych do pobrania TUTAJ 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 85 732 02 58. Udzielimy Państwu szczegółowych informacji. 

Drukuj

Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych

W ramach projektu „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” realizowanego przez STOWARZYSZENIE EUROPARTNER AKIE w partnerstwie z GMINĄ CIECHANOWIEC przeprowadzono cykl badań na terenie wybranych gmin województwa podlaskiego, m.in.: Ciechanowiec, Drohiczyn, Turośń Kościelna, Łapy, Sokółka, Mońki, Puńsk, Boćki, Zabłudów. 

Dzięki przeprowadzonym badaniom powstały 42 narzędzia składające się na trzy innowacyjne modele procedur wieloletniego kontaktowania usług społecznych. Wyniki badań i testów wykazały znaczący wzrost jakości usług, efektywności finansowej oraz lokalnej współpracy po zastosowaniu tych trzech modeli współpracy wieloletniego kontraktowania usług społecznych.

Mowa tu o modelach pt. Jakość, Efektywność, Współpraca – modelach rzeczywistych, opartych na racjonalnej analizie korzyści i ryzyk, jakie im towarzyszą. W dziewięciu JST przyjęto uchwały rad gmin, dzięki którym umożliwiono wdrożenie i testowanie ww. modeli we współpracy z lokalnymi organizacjami samorządowymi. Szacujemy, iż na podstawie podpisanych deklaracji współpracy, około 90 samorządów wdroży wypracowane modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty upowszechniające trzy innowacyjne modele współpracy.

DO POBRANIA:

Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych - JAKOŚĆ

Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych - EFEKTYWNOŚĆ

Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych - WSPÓŁPRACA

Więcej szczegółów oraz do pobrania Narzędzie do badania nakładów i efektów TUTAJ

Strona internetowa projektu: „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”

Drukuj

Korzyści z wdrożenia modelu WKUS - Wieloletniego Kontraktowania Usług Społecznych

Jakie korzyści może przynieść samorządom współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji pt. „Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Europartner AKIE 11 czerwca 2015 r. w Kompleksie Hotelowym Sosnowe Zacisze w Kleosinie. Konferencja była podsumowaniem projektu realizowanego przez Europartner w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”.

Dzięki głębokiej i wielopłaszczyznowej analizie dziewięciu obszarów usług społecznych (m.in. edukacja, sport, pomoc społeczna, zdrowie) wypracowano trzy innowacyjne modele współpracy między JST a NGO mogące w znacznym stopniu poprawić jakość usług oraz ich efektywność finansową.

Główne założenia upowszechnianego w tej chwili projektu to przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań z wybranych dziedzin organizacjom pozarządowym.

Poniżej relacja z konferencji opublikowana w Kronice Województwa Podlaskiego (od 44 sekundy do 7 minuty)

Wśród zaproszonych gości swoje wystąpienie miała Anna Dąmbska – ekspert z Forum Od-nowa w Warszawie, która przedstawiała koncepcję nowego zarządzania w sektore publicznym w kontekście kontraktowania usług społecznych. Idee new public management powoli zaczynają docierać także do Polski. Przykładem tego jest coraz bardziej popularny budżet obywatelski - a więc np. decydowanie mieszkańców danej gminy o tym, która inwestycja będzie dla nich bardziej korzystna.

Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych, czyli powierzanie zadań gminy do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w danym obszarze, jest o wiele korzystniejsze niż powierzanie ich innym podmiotom. Organizacje pozarządowe w danych miejscowościach zrzeszają lokalną społeczność. Powierzanie im realizowania zadań jednoczy współnotę. Dzięki temu, że organizacje świadczą te usługi swoim współmieszkańcom, jakość świadczonych usług znacznie wzrasta. Z pewnością wymaga z jednej strony zaufania gminy do danej organizacj, ale z drugiej jest możliwością rozwoju danej organizacji. Jak pokazywały liczne przykłady omawiane podczas konferencji, m.in. przez Burmistrza Ciechanowca, Mirosława Reczko, realizowanie usług społecznych dzięki wdrożonemu modelowi wieloletniego kontraktowania, przynoszą wielostronne korzyści.

Prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Paweł Backiel, zachęca jednostki samorządu terytorialnego do zacieśniana relacji z organizacjami samorządowymi, będąc przekonanym, że współpraca pomiędzy JST a NGO przyniesie obustronne korzyści.