Aktualności

Relacja z konferencji Innowacyjna współpraca JST i NGO

Innowacyjna współpraca samorządów z organizacjami samorządowymi to tematyka konferencji, którą organizowało Stowarzyszenie Europartner AKIE 11 czerwca 2015 r. w Kompleksie Hotelowym Sosnowe Zacisze w Kleosinie. Konferencja była podsumowaniem projektu realizowanego przez Europartner w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”.

W ramach projektu przeprowadzono cykl badań na terenie wybranych gmin województwa podlaskiego, m.in.: Ciechanowiec, Drohiczyn, Turośń Kościelna, Łapy, Sokółka, Mońki, Puńsk, Boćki, Zabłudów. Efektem zrealizowanych badań było zweryfikowanie zasad skutecznego kontraktowania usług społecznych w dziewięciu obszarach, tj.:

1. Edukacja i wychowanie,
2. Promocja gminy i rozwój przedsiębiorczości,
3. Pomoc społeczna wsparcie rodziny i polityki prorodzinnej,
4. Wspieranie samorządności i postaw obywatelskich,
5. Sport i kultura fizyczna,
6. Dbanie o zieleń ochrona środowiska i gospodarka odpadami,
7. Ochrona kultury, tradycji i opieka nad zabytkami,
8. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień,
9. Planowanie przestrzenne.

Główne założenia upowszechnianego w tej chwili projektu to przekazywanie wybranych zadań z rożnych dziedzin organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego.
Konferencję otworzył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE, Paweł Backiel, zapraszając prelegentów do zabrania głosu. Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zrealizowanego projektu podzielił się jako pierwszy Burmistrz Ciechanowca, Mirosław Reczko. Omówił on na konkretnych przykładach, jak może wyglądać wieloletnie kontraktowanie wybranych usług społecznych w gminie, zwracając szczególną uwagę na fakt, by początkowo sprawdzić efektywnośc działań danej organizacji, zanim powierzy się jej wykonywanie danego zadania. Następnie zabrał głos Krzysztof Mnich, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner, dzieląc się z uczestnikami różnymi uwagami na temat realizacji projektu, jego walidacji oraz zasadności wdrażania rozwiązań wypracowanych w projekcie. Uzupełnieniem jego wystąpienia był wykład Małgorzaty Wenclik z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, która wieloletnie kontraktowanie usług społecznych przedstawiła jako możliwość na wzmocnienia kapitału społecznego wspólnot lokalnych.
Wśród zaproszonych gości swoje wystąpienie miała Anna Dąmbska – ekspert z Forum Od-nowa w Warszawie, która             w sposób błyskotliwy i bardzo kompetentny przedstawiała koncepcję nowego zarządzania w sektore publicznym
w kontekście kontraktowania usług społecznych. Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni dzieliła się swymi doświadczeniami w zakresie działalności Klubów Seniora i tym, jak wdzięczna i przynosząca wiele radości jest praca z seniorami. Lidia Dobrowolska, redaktor naczelna potalu PrzedsiębiorczePodlasie.pl przybliżyła zaproszonym gościom idee portalu łączącego trzy sektory (JST, NGO, MSP), omawiając korzyści i możliwości, jakie niesie za sobą publikowanie na tej witrynie.
Program konferencji zwieńczył wykład Dariusza Perło (Uniwerstytet w Białymstoku) dotyczący syntetycznego narzędzia badającego efektywnośc społeczną i ekonomiczną oraz praktyczne uwagi sekretarza Gminy Drohiczyn – Radosława Konobrockiego – dotyczące zastosowania narzędzia wypracowanego w ramach projektu.
Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach projektu powstały 42 narzędzia składające się na trzy innowacyjne modele procedur wieloletniego kontaktowania usług społecznych. Wyniki badań i testów wykazały znaczący wzrost jakości usług, efektywności finansowej oraz lokalnej współpracy po zastosowaniu tych trzech modeli. Mowa tu o modelach pt. Jakość, Efektywność, Współpraca – modelach rzeczywistych, opartych na racjonalnej analizie korzyści i ryzyk, jakie im towarzyszą. W dziewięciu JST przyjęto uchwały rad gmin, dzięki którym umożliwiono wdrożenie i testowanie ww. modeli we współpracy z lokalnymi organizacjami samorządowymi. Szacujemy, iż na podstawie podpisanych deklaracji współpracy, około 90 samorządów wdroży wypracowane modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Więcej szczegółów orz możliwość pobrania 3 modeli współpracy – narzędzi wypracowanych w projekcie na stronach:

europartner-akie.pl/kontraktowanie-uslug
oraz
przedsiebiorczepodlasie.pl/jstngo/kontraktowanieuslug

Galeria zdjęć z konferencji w prawym panelu bocznym strony.