Instytucja certyfikująca

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej to pierwsza w województwie podlaskim instytucja certyfikująca w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jest podmiotem uprawnionym do certyfikowania 4 kwalifikacji rynkowych branży budowlanej.

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach oraz o sposobie walidacji znajdują się w obwieszczeniach będących jednocześnie podstawą prawną ich włączenia do ZSK.
Poniżej lista kwalifikacji rynkowych certyfikowanych przez Europartner AKIE wraz z odpowiadającymi im dokumentami do pobrania:

Wykonywanie i montowanie więźb dachowych – POBIERZ

Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych-POBIERZ

Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów – POBIERZ

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych – POBIERZ

Osoby zainteresowane uzyskaniem wymienionych kwalifikacji zapraszamy do kontaktu:
Tel.: 85 732 02 58
E-mail: biuro.europartner@gmail.com

Więcej o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:
kwalifikacje.gov.pl