Zarząd

Naszą organizację tworzy zgrany i doświadczony zespół specjalistów z różnych dziedzin – prawa, ekonomii, finansów, zarządzania projektami, marketingu, IT, matematyki i statystyki, socjologii, psychologii i innych nauk społecznych. Naszym wspólnym mianownikiem jest pasja do zarządzania projektami oraz samorozwój. Odróżniają nas za to obszary specjalizacji, charaktery oraz doświadczenia życiowe i zawodowe. Taka różnorodność procentuje w realizowanych projektach, bo rodzi nieszablonowe rozwiązania oraz uwrażliwia na różne aspekty rzeczywistości.

Wszyscy nasi kierownicy projektów są certyfikowanymi kierownikami projektów według kanonu International Project Management Association.

Dodatkowo w ramach realizowanych projektów współpracujemy z kilkunastoma ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin.

Nasi pracownicy są członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Stowarzyszenia International Project Management.

Krzysztof Mnich

Prezes Zarządu

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (w zakresie finansów publicznych) oraz MBA (kierunek Human Resources) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Paweł Backiel

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Białostockiej. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w Warszawie.

Project Manager w kilku projektach dofinansowanych ze środków europejskich. Pełni funkcję trenera oraz doradcy biznesowego w wielu instytucjach na terenie kraju. Wykładowca na kilku uczelniach. Autor ponad dwudziestu publikacji, w tym współautor Strategii Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju.

Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2011 roku, Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych w Warszawie.

Project Manager, trener, doradca, ekspert w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych w ramach EFS. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze realizacji działań związanych z ekonomią społeczną. Członek Komitetów Monitorujących: KM PO Wiedza Edukacja Rozwój, KM Polska Wschodnia.

Od 2009 r. uczestniczy w Parlamentarnej Komisji ds. Reformy Prawa Spółdzielczego. Występuje w publicznych mediach jako ekspert prawa spółdzielczego.

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe za rok 2018. POBIERZ

Sprawozdanie finansowe za rok 2017. POBIERZ

Sprawozdanie finansowe za rok 2016. POBIERZ

Sprawozdanie finansowe za rok 2015. POBIERZ

 

Sprawozdania merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018. POBIERZ