Projekty aktualne

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.

Priorytet

  1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Cel projektu: Zwiększenie kompetencji eksperckich wśród 500przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych z 500 PES w tym PS w celu zwiększenia częstotliwości ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Okres realizacji: od 01.06.2021 r. do 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 1 284 907,20 zł PLN

Adresaci szkoleń: Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) w tym Przedsiębiorstwa Społeczne(PS) funkcjonujące na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, których przedstawiciele zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych.

Pracownikiem PES i PS jest osoba:

  1. zatrudniona na umowę o pracę,
  2. spółdzielczą umowę o pracę,
  3. umowa zlecenie(od min. 6 miesięcy)
  4. Członkowie Zarządu PES.

 Formy wsparcia: Szkolenia i warsztaty dla PES w tym PS z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne

  1. Aktualny stan prawny
  2. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty

  1. Umowa o zamówienie publiczne.
  2. Środki ochrony prawnej.
  3. Dokumentacja postępowania.

VII. Protokół postępowania.

Dla uczestników projektu przewidziane są: przerwy kawowe, przerwy obiadowe, kolacje, nocleg, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Do pobrania:

KARTA_ZGŁOSZENIA_2.9

 

Harmonogram szkoleń

Harmonogram gr.1
Harmonogram gr.2
Harmonogram gr.3
Harmonogram gr.4
Harmonogram-gr.5
Harmonogram-gr.6
Harmonogram-gr.7
Harmonogram-gr.8
Harmonogram-gr.9
Harmonogram-gr.10
Harmonogram-gr.11
Harmonogram-gr.12
Harmonogram-gr.13
Harmonogram-gr.14
Harmonogram-gr.15

Informuję, iż realizujemy obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. POBIERZ