AktualnościProjekty aktualne

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo.

Cel Projektu: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Grupa docelowa: Wsparcie oferowane w ramach projektu ma charakter instytucjonalny. Grupę docelową projektu stanowi 12 organizacji pozarządowych i/lub partnerów społecznych działających na terenie woj. podlaskiego.

Planowane efekty: Wzrost potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, które otrzymają gotowe narzędzia i metodologię umożliwiającą prowadzenie monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulujących obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności

Obszar realizacji: projekt realizowany będzie przy udziale organizacji działających na terenie województwa podlaskiego. Rezultaty badań będą powszechnie dostępne, wyniki badań w formie
zestawień, prezentacji i raportów zostaną udostępnione na stronie www., a także będą dostępne w biurze Realizatora. Rezultaty badań będą mogły być wykorzystywane przez wszystkie osoby i instytucje zainteresowane danym zakresem merytorycznym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Dofinansowanie projektu: 999 739,20 zł
w tym 84,28 % pochodzi ze środków UE a pozostałe 15,72% pokrywane jest z wkładu krajowego
finansowanego z budżetu państwa.

 

Więcej informacji a także szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu można uzyskać pod numerem telefonu 85 732 02 58 oraz poprzez adres e-mail: biuro.europartner@gmail.com