AktualnościProjekty aktualne

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach realizuje zadanie publiczne pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2021 r.”

Pomoc jest finansowana z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oferuje pomoc oraz wsparcie prawne osobom o ograniczonych możliwościach finansowych w ramach punktu pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego prowadzonego na terenie Powiatu Siemiatyckiego w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13.

Ponadto Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w ramach zadania publicznego realizuje zajęcia z zakresu edukacji prawnej skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, uczniów wybranych szkół średnich oraz osób po sześćdziesiątym roku życia z obszaru Powiatu Siemiatyckiego.

 

  1. Osoby, które mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w punkcie:

– uprawnione do uzyskania pomocy są osoby zamieszkujące teren Powiatu Siemiatyckiego, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

– osoba, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

  1. Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna:

✔️ poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

✔️ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

✔️ sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

 

  1. W jakich sprawach będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna:

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

✔️prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby w zakresie przysługujących jej uprawnień lub spoczywających na niej obowiązków oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porad z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

  1. Gdzie i kiedy można uzyskać pomoc:

 

Porady udzielane są w Punkcie w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynnym w:

 

poniedziałek       – 10.00 – 14.00

wtorek                 – 12.00 – 16.00

środa                   – 10.00 – 14.00

czwartek              – 8.00 – 12.00

piątek                   – 8.00 – 12.00

 

Bezpłatne porady prawne są udzielane na bieżąco w godzinach dyżurowania prawnika.

 

  1. Jak należy się przygotować do spotkania:

Na dyżur prawnika należy ze sobą wziąć wszystkie dokumenty w oryginale lub kopii ważne dla sprawy, z którą się przychodzi. Przed spotkaniem z prawnikiem warto wypisać sobie również wszystkie szczegóły sprawy. Będzie to pomocne w czasie opisywania problemu prawnikowi.

 

Wszystkie chętne osoby serdecznie zapraszamy !