Rozpoczęcie I naboru w ramach rekrutacji uczestników projektu „Postaw na biznes!”

Posted Posted in Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Postaw na biznes!’’. Dokumenty należy składać w terminie od 29-11-2021 do 24-12-2021   Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer 85 732 02 58 Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ Formularz rekrutacyjny – POBIERZ   UWAGA: w terminie naboru […]

Postaw na biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

PROJEKT Z DZIAŁANIA 9.1 RPO – LGD SĄSIEDZITytuł i nr PR: „Postaw na biznes !” nr RPPD.09.01.00-20-0515/20 Lider: Stowarzyszenie Europartner AKIE Partner: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. Okres realizacji: 1.08.2021 r.-31.03.2023 r. Obszar realizacji (gminy): Łomża, Wizna, Piątnica, Miastkowo, Śniadowo Grupa docelowa: Grupą docelową (GD) projektu (PR) będą osoby fizyczne w wieku od […]

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Posted Posted in Projekty aktualne

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Priorytet Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej […]

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo. Cel Projektu: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Grupa docelowa: Wsparcie oferowane w ramach projektu ma […]

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach realizuje zadanie publiczne pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2021 r.” Pomoc jest finansowana z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań wynikających […]

Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej.

Posted Posted in Projekty aktualne

POWR.02.09.00-00-0097/19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022 Dofinansowanie projektu z UE: 2 295 777,20 zł […]

PRZEDSIĘBIORCZA WIEŚ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z OBSZARÓW WIEJSKICH” – projekt realizowany przez Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Posted Posted in Bez kategorii

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do osób powyżej 55 roku życia zamieszkujących teren województwa podlaskiego, a w szczególności obszary wiejskie z terenu 18 gmin: powiatu białostockiego – gmina Łapy, Turośń Kościelna, Choroszcz, Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Supraśl, Michałowo, powiatu monieckiego – gmina Mońki, Goniądz, Knyszyn, powiatu łomżyńskiego – gmina Piątnica, […]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „SENIOR NA CZASIE”

Posted Posted in Aktualności

Białystok, 25.05.2020 r.   Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 III piętro 15-077 Białystok NIP: 9661737736 Regon: 052237368 KRS: 0000206867  ROZEZNANIE RYNKU W związku z realizacją projektu „Senior na czasie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych Działanie „Zajęcia […]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH DOTYCZĄCYCH MONITOROWANIA PRAWA NA POZIOMIE KRAJOWYM W OPARCIU O INFORMACJE UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”

Posted Posted in Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH DOTYCZĄCYCH MONITOROWANIA PRAWA NA POZIOMIE KRAJOWYM W OPARCIU O INFORMACJE UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”   Białystok, 17.02.2020 r.   Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 III piętro 15-077 Białystok NIP: 9661737736 Regon: 052237368 KRS: 0000206867   ROZEZNANIE RYNKU   W związku […]

Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu” Priorytet: IX. Rozwój lokalny Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […]