Projekty aktualne

Akademia Legislacji

„Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim”.

 

Projekt realizowany przez Fundację Biznes i Prawo oraz Partnerów Projektu- Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Grupą docelową projektu będzie 700osób (400K i 300M ) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym członków, osób zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne lub wolontariusza pracującego na rzecz NGOS, zamieszkałych w rozumieniu zapisów KC na obszarze województw : lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego .

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród 880 osób – 323 kobiet oraz 557 mężczyzn przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych zamieszkujących obszar województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Projekt skierowany jest do osób będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych (członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariusze pracujący na rzecz ngo i partnerów społecznych), zamieszkujących obszar  województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty składane na etapie rekrutacji to:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Oświadczenie Uczestnika projektu

Zaświadczenie z organizacji partnera społecznego lub ngo potwierdzające bycie członkiem, osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariuszem pracującym na rzecz ngo i partnerów społecznych.

 

 

 

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące szkolenia:

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. LUBELSKIM – utworzenie 6 grup (śr.20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze:prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
  prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. LUBELSKIM – utworzenie 4 grup (śr. 20os./gr.). Przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. PODLASKIM – utworzenie 15 grup (śr.20os./gr.), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. PODLASKIM – utworzenie 9 grup (śr. 20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu)Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM – utworzenie 6 grup (śr.20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.

 

 1. SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM-  utworzenie 4 grup (śr.20os./gr.) przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej . Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 75 godzin szkoleń na grupę.