Bez kategorii

Harmonogram szkoleń w ramach realizowanego projektu: „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim”

Harmonogram szkoleń w ramach realizowanego projektu:

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i

partnerów społecznych w województwie podlaskim”
Numer Projektu: POWR.02.16.00-00-0116/20

 

Harmonogram spotkać w ramach projektu: ”Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w Województwie Podlaskim.” o nr. POWR.02.16.00-00-0116/20
Cykl edukacyjny przekazujący pakiet wiedzy na temat działań organizacji typu Watchdog 09.03.2022
10.03.2022
11.03.2022
23.03.2022
Realizowanie strategii kontroli społecznej przez organizacje społeczne 24.03.2022
25.03.2022
Cykl edukacyjny w odniesieniu do opracowanego w ramach projektu modelu i metodologii badań 28.03.2022
29.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
Cykl edukacyjny obsługi aplikacji stworzonej w ramach projektu 28.04.2022
29.04.2022