Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Posted Posted in Projekty aktualne

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Priorytet Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej […]

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo. Cel Projektu: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Grupa docelowa: Wsparcie oferowane w ramach projektu ma […]

Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej.

Posted Posted in Projekty aktualne

POWR.02.09.00-00-0097/19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022 Dofinansowanie projektu z UE: 2 295 777,20 zł […]

PRZEDSIĘBIORCZA WIEŚ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z OBSZARÓW WIEJSKICH” – projekt realizowany przez Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Posted Posted in Bez kategorii

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do osób powyżej 55 roku życia zamieszkujących teren województwa podlaskiego, a w szczególności obszary wiejskie z terenu 18 gmin: powiatu białostockiego – gmina Łapy, Turośń Kościelna, Choroszcz, Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Supraśl, Michałowo, powiatu monieckiego – gmina Mońki, Goniądz, Knyszyn, powiatu łomżyńskiego – gmina Piątnica, […]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „SENIOR NA CZASIE”

Posted Posted in Aktualności

Białystok, 25.05.2020 r.   Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 III piętro 15-077 Białystok NIP: 9661737736 Regon: 052237368 KRS: 0000206867  ROZEZNANIE RYNKU W związku z realizacją projektu „Senior na czasie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych Działanie „Zajęcia […]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH DOTYCZĄCYCH MONITOROWANIA PRAWA NA POZIOMIE KRAJOWYM W OPARCIU O INFORMACJE UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”

Posted Posted in Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH DOTYCZĄCYCH MONITOROWANIA PRAWA NA POZIOMIE KRAJOWYM W OPARCIU O INFORMACJE UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”   Białystok, 17.02.2020 r.   Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 III piętro 15-077 Białystok NIP: 9661737736 Regon: 052237368 KRS: 0000206867   ROZEZNANIE RYNKU   W związku […]

Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu

Posted Posted in Projekty aktualne

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”   Priorytet: IX. Rozwój lokalny Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” NABÓR I i II

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I i II rundy dotacyjnej w projekcie „TWÓJ POMYSŁ + DOTACJA = BIZNES”. Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową […]

Informacja o przedłużeniu terminu oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku dużą liczbą złożonych  wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, konieczne jest wydłużenie terminu oceny złożonych wniosków do dnia 31.01.2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” NABÓR II i III

Posted Posted in Aktualności, Czas na biznes

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” NABÓR  II i III Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II i III rundy dotacyjnej w projekcie „CZAS NA BIZNES”. Wsparcie finansowe otrzymają […]