Cyfrowy Senior

Opublikowano Kategoria Projekty aktualne

„CYFROWY SENIOR” Nr projektu: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17   Instytucja Organizująca konkurs: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub […]

Informacja o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Opublikowano Kategoria Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes’’. Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu, w tym 19 kobiet i 21 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego […]

Informacja o zmianie w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu Dotacji-Biznesplan

Opublikowano Kategoria Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Uprzejmie informujemy, że punkcie IV PLAN INWESTYCYJNY zmianie uległa informacja zawarta w przypisie nr 1, dotycząca kwalifikowalności podatku VAT.   Dotychczasowe brzmienie zapisu:   Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi beneficjentowi (przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo jego późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego […]

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego w ramach I naboru w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Opublikowano Kategoria Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę osób (zgodnie z numerami referencyjnymi złożonych formularzy rekrutacyjnych), które zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz listę osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu […]

Zmiana godzin pracy Biura projektu „Twój pomysł+dotacja=biznes”

Opublikowano Kategoria Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

W imieniu Stowarzyszenia Europartner informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 5 września biuro projektu wyjątkowo czynne będzie od godz. 7:30 do godz. 8:30. W zamian za to biuro projektu pełnić będzie dodatkowy dyżur w dniu 13 września (tj. w ostatnim dniu składania wniosków rekrutacyjnych) w godz. 8:00 do 14:00. Jednocześnie przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne dostępne […]

Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wsparcia pomostowego – projekt MÓJ WŁASNY BIZNES

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe wsparcia pomostowego NIE MOGĄ być przeznaczone na: -zakup środków trwałych, -zakup materiałów do produkcji , -zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.   Informujemy również, że środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 miesięcy MOŻNA wykorzystać na: -w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe: opłaty publiczno – prawne (ZUS). […]

Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wsparcia pomostowego – projekt CZAS NA BIZNES

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe wsparcia pomostowego NIE MOGĄ być przeznaczone na: -zakup środków trwałych, -zakup materiałów do produkcji , -zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.   Informujemy również, że środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 miesięcy MOŻNA wykorzystać na: -w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe: opłaty publiczno – prawne (ZUS). […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach III naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z nich. Dokumenty należy składać w terminie od 21-08-2019 do 30-09-2019 Regulamin rekrutacji uczestników […]

Twój Pomysł + Dotacja = Biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji w ramach I RUNDY DOTACYJNEJ

Opublikowano Kategoria Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Twój Pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach I rundy dotacyjnej. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 26.08.2019 do 13.09.2019 r. Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin rekrutacji uczestników projektu Formularz rekrutacyjny Karta oceny formularza rekrutacyjnego KLIKNIJ TUTAJaby przejść do strony […]

Lista rankingowa ostateczna – Nabór I – CZAS NA BIZNES

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Lista rankingowa ostateczna – Nabór I   Poniżej zamieszczamy ostateczną listę uczestników rekomendowanych do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach I naboru do projektu „Czas na biznes” po zakończeniu procedury odwoławczej.   Lista rankingowa uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji) po zakończeniu procedury […]