Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach III rundy dotacyjnej

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach III naboru  (od 03.04.2019 r. do 18.04.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach trzeciej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 03 czerwca2019 r. do 17 czerwca 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Informujemy, że ww. osoby przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego muszą zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 17 maja 2019 r. Po zarejestrowaniu działalności proszę […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach II rundy dotacyjnej

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach II naboru  (od 11.03.2019 r. do 29.03.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach drugiej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Czas na biznes” w ramach I naboru.

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na biznes” w ramach I naboru  (25-01-2019 do 15-03-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „ Czas na biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mój własny biznes” II nabór

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Mój własny biznes” w ramach II naboru (od 11.03.2019 r. do 29.03.2019 r.) L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 1/MWB/2019/2 52,7 2 2/MWB/2019/2 47,7 3 3/MWB/2019/2 72,25 4 4/MWB/2019/2 43,3 5 5/MWB/2019/2 65,5 6 6/MWB/2019/2 62,5 […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Czas na biznes” w ramach I naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Czas na biznes”. L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Łączna liczba punktów przyznana na etapie rekrutacji 1 1/CNB/2019 50,8 2 2/CNB/2019 53,3 3 3/CNB/2019 52,5 4 4/CNB/2019 46,4 5 5/CNB/2019 43,1   Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału […]

„Czas na biznes”- informacja o aktualizacji Regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz Regulamin Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy, że aktualizacji uległ Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Zmiany dotyczą przedłużenia terminu naboru uczestników projektu oraz wprowadzenia rund naboru uczestników projektu. Aktualne dokumenty do pobrania znajdują się poniżej: Regulamin rekrutacji uczestników projektu – aktualizacja dnia 02-04-2019 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – aktualizacja z dnia 02-04-2019 Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz […]