Projekty zrealizowane

MŁODZI – KOMPETENI ZAWODOWO

„MŁODZI – KOMPETENI ZAWODOWO”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:
1. Staże zawodowe
2. Trening Kompetencji Społecznych
3. Program doskonalenia nauczycieli
4. Kursy zawodowe
5. Stypendia
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Aby uczestniczyć w projekcie, należy złożyć następujące dokumenty:
1. Deklarację uczestnictwa w projekcie.
2. Formularz rekrutacyjny.
3. Umowę uczestnictwa w projekcie.
4. Oświadczenie uczestnika projektu.
5. Regulamin projektu.

Lider Projektu:
Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Ul. Warszawska 44/1 piętro III
15-077 Białystok

Partner Projektu:
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
Im. Szkół Podchorążych Rezerwy
Ul. Wojska Polskiego 29
18-300 Zambrów