MŁODZI – KOMPETENI ZAWODOWO

Posted Posted in Projekty zrealizowane

„MŁODZI – KOMPETENI ZAWODOWO” Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach […]

Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu” Priorytet: IX. Rozwój lokalny Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […]

Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie Cel projektu: ∙         utworzenie min. 35 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 35 Uczestników Projektu ∙         zwiększenie wiedzy u 40 Uczestników Projektu (19 kobiet i 21 mężczyzn) z zakresu m.in. […]

Mój własny biznes

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Mój własny biznes” Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska „Mój własny biznes” nr RPPD.09.01.00-20-0131/17 Cel projektu: Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 (11 kobiet i 9 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie […]

Czas na biznes

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Czas na biznes” Lokalna Grupa Działania Biebrzański dar Natury Cel projektu: ∙         utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu ∙         zwiększenie wiedzy u 20 Uczestników Projektu (11 kobiet i 9 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności […]

Integracja szansą rozwoju

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Stowarzyszeniem „COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie z : „INTEGRACJA SZANSĄ ROZWOJU”   Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 […]

Integracja szansą na sukces

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej „COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywna integracja szansą na sukces”   Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]

Projekty UE 2009-2015

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Europartner – AKIE w ramach prowadzonych działań od 2009 roku przeprowadziło ponad 24 600 godzin szkoleń. Ze wsparcia szkoleniowego skorzystało ponad 1600 osób z woj. podlaskiego.   PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO https://aktywnizawodowo.europartner-akie.pl/ Wartość projektu: 1 698 780,00 zł Termin realizacji: 1 II 2013 – 30 VI 2015 Partnerzy: Fundacja Biznes i Prawo, Stowarzyszenie DE BOEI z Holandii     […]

Fabryka młodego pracownika

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”: FABRYKA MŁODEGO PRACOWNIKA   Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.3 „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji” Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”   współfinansowanego […]