Integracja szansą rozwoju

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Stowarzyszeniem „COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie z : „INTEGRACJA SZANSĄ ROZWOJU”   Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 […]

Integracja szansą na sukces

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej „COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywna integracja szansą na sukces”   Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]

Projekty UE 2009-2015

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Europartner – AKIE w ramach prowadzonych działań od 2009 roku przeprowadziło ponad 24 600 godzin szkoleń. Ze wsparcia szkoleniowego skorzystało ponad 1600 osób z woj. podlaskiego.   PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO https://aktywnizawodowo.europartner-akie.pl/ Wartość projektu: 1 698 780,00 zł Termin realizacji: 1 II 2013 – 30 VI 2015 Partnerzy: Fundacja Biznes i Prawo, Stowarzyszenie DE BOEI z Holandii     […]

Fabryka młodego pracownika

Posted Posted in Projekty zrealizowane

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” zapraszają do wzięcia udziału w projekcie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”: FABRYKA MŁODEGO PRACOWNIKA   Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.3 „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji” Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”   współfinansowanego […]