Projekty zrealizowane

Projekty UE 2009-2015

Stowarzyszenie Europartner – AKIE w ramach prowadzonych działań od 2009 roku przeprowadziło ponad 24 600 godzin szkoleń. Ze wsparcia szkoleniowego skorzystało ponad 1600 osób z woj. podlaskiego.


 

PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWOPWP Jesteśmy aktywni zawodowo

https://aktywnizawodowo.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 1 698 780,00 zł

Termin realizacji: 1 II 2013 – 30 VI 2015

Partnerzy: Fundacja Biznes i Prawo, Stowarzyszenie DE BOEI z Holandii

 


 

Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii SpołecznejPodlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

https://przedsiebiorczepodlasie.pl/

Wartość projektu: 5 817 480,00 zł

Termin realizacji: 1 X 2012 – 30 VI 2015

Partnerzy: Fundacja Biznes i Prawo, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego

 


 

PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiegoPI Kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego

https://kontraktowanieuslug.biznesiprawo.eu/

Wartość projektu: 1 857 910,00 zł

Termin realizacji: 1 XI 2012 – 30 IV 2015

Partnerzy: Urząd Gminy Ciechanowiec oraz Fundacja Biznes i Prawo


 

Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki

Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystykihttps://turystyka.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 561 040,00 zł

Termin realizacji: III 2012 – VII 2013

Partnerzy: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

 


 

Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi

Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwihttps://narwia.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 987 030,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – III 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Euroregion NIEMEN, Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Gminy Ciechanowiec.

 


 

Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości

Nowe kwalifikacje – Nowe możliwościhttps://nknm.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 713 500,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – II 2012

Partnerzy: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła „Faworyt”

 


 

Edukacja gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowinka

Wartość projektu: 49 994,00 zł

Termin realizacji: IV – VII 2012

Partnerzy:

 


Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

https://inwestycja-w-kadry.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 990 750,00 zł

Termin realizacji: VI 2011 – IX 2012

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce,Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Białymstoku, Urząd Gminy Mrągowo.

 


 

Kompetencje drogą do sukcesu – II edycja

Kompetencje drogą do sukcesu - II edycjahttps://kompetencje.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 1 026 892,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – III 2012

Partnerzy: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Ośrodek Szkolenia Kierowców Autoszkoła „Faworyt” oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 


Pomysł + Dotacja + BiznesPomysł + Dotacja + Biznes

https://biznes.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 1 331 720,00 zł

Termin realizacji: I 2010 – XII 2011

Partnerzy: Urząd Gminy Turośń Kościelna, Urząd Gminy Choroszcz

 


 

Kompetencje drogą do sukcesu

Kompetencje drogą do sukcesuhttps://www.europartner-akie.pl/kompetencje/

Wartość projektu: 546 065,00 zł

Termin realizacji: V 2009 – III 2010

Partnerzy: Związek Gmin Wiejskich woj. podlaskiego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła „Faworyt”

 


 

Akademia zarządzania

Akademia zarządzaniahttps://akademia.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 768 855,00 zł

Termin realizacji: X 2009 – XII 2010

Partnerzy:

 


 

Strażak OSP z uprawnieniami pilarza z 13 gmin województwa podlaskiego

Wartość projektu: 350 000,00 zł

Termin realizacji: II 2010 – VI 2010

Partnerzy: Urząd Gminy w Sokołach, Urząd Gminy Nowe Piekuty, Urząd Gminy Zambrów, Urząd Gminy Szumowo, Urząd Gminy Kołaki Kościelne, Urząd Gminy Rutka, Urząd Gminy Urząd Gminy Wąsosz, Urząd Gminy Grabowo, Urząd Gminy Turośń Kościelna, Urząd Gminy Choroszcz, Urząd Gminy Krypno, Urząd Gminy Knyszyn, Urząd Gminy Dąbrowa Białostocka, Urząd Gminy Lipsk, Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach

 


 

Realizacja projektów europejskich zgodnie z prawem

Wartość projektu: 49 895,00 zł

Termin realizacji: III 2009 – VII 2009

Partnerzy: Starostwo powiatowe w Mońkach

 


 

Partnerstwo publiczno-społeczne sposobem na aktywizowanie NGO’s z 3 powiatów (kolneńskiego, siemiatyckiego, monieckiego) województwa podlaskiego

Wartość projektu: 149 685,00 zł

Termin realizacji: VIII 2009 – XII 2009

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo powiatowe w Kolnie

 


 

Mój biznes – Mój sukces

Mój biznesu – Mój sukceshttps://biznes.biznesiprawo.eu/

Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – III 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE, Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 


 

Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem

Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałemhttps://powiatbielski.europartner-akie.pl/

Lider projektu: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wartość projektu: 1 800 000,00 zł

Termin realizacji: VIII 2010 – VII 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE, Starostwo powiatowe w Bielsku Podlaskim

 

Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki


Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa

https://twojaszansa.europartner-akie.pl/

Lider projektu: Urząd Gminy Nowe Piekuty


Termin realizacji:
 VIII 2010 – VII 2012Wartość projektu: 1 800 000,00 zł

 

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE, Urząd Gminy Nowe Piekuty

 


 

Mój własny biznes

Mój własny bizneshttps://sokolszczyzna.europartner-akie.pl/

Lider projektu Urząd Gminy w Sokółce

Wartość projektu: 1 500 000 zł

Termin realizacji: I 2010 – XII 2011

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE

 


 

Na dobry początek własnego biznesu

Na dobry początek własnego biznesuhttps://suwalszczyzna.europartner-akie.pl/

Lider projektu: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wartość projektu: 1 400 000,00 zł

Termin realizacji: X 2009 – IX 2011

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE

 


 

Partnerstwo organizacyjno-merytoryczne w projekcie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne i programowanie rozwoju regionalnego. Transgraniczny przepływ doświadczeń”

Wartość projektu: 125 100,00 zł

Termin realizacji: XII 2006 – VI 2007

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE