AktualnościProjekty aktualne

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim” nr POWR.02.16.00-00-0116/20

Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-06-30

Obszar realizacji projektu: województwo podlaskie

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Dofinansowanie projektu z UE: 842 580,20 zł

Do pobrania:
REGULAMIN REKRUTACJI- 2.16
2.16 Formularz-osoba
Deklaracja 2.16
2.16 Formularz -podmiot
RODO -2.16
Załącznik do Formularza Oddelegowanie-2.16