Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim” nr POWR.02.16.00-00-0116/20 Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-06-30 Obszar […]

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/ 2.16/2022/AKIE – przygotowanie, dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów, zapewnienie sali szkoleniowej oraz noclegów i kolacji dla uczestników projektu

Posted Posted in Aktualności

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 (III p.), 15-077 Białystok NIP 9661737736,   ROZEZNANIE RYNKU NR 1/ 2.16/2022/AKIE   W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim” nr POWR.02.16.00-00-0116/20, mającego na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych […]

Informacja o rekrutacji projekt Postaw na biznes

Posted Posted in Aktualności, Postaw na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o wydłużeniu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Postaw na biznes” Dokumenty należy składać do 15-02-2022  Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer (85) 732 02 58 oraz 661 048 360  lub osobiście w biurze Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica Poduchowna Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Regulamin rekrutacji uczestników projektu –POBIERZ Formularz rekrutacyjny – POBIERZ […]

Informacja o rekrutacji projekt Postaw na biznes

Posted Posted in Aktualności, Postaw na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o wydłużeniu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Postaw na biznes” Dokumenty należy składać do 15-01-2022  Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer (85) 732 02 58 oraz 661 048 360  lub osobiście w biurze Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica Poduchowna Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Regulamin rekrutacji uczestników projektu –POBIERZ Formularz rekrutacyjny – POBIERZ […]

Rozpoczęcie I naboru w ramach rekrutacji uczestników projektu „Postaw na biznes!”

Posted Posted in Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Postaw na biznes!’’. Dokumenty należy składać w terminie od 29-11-2021 do 01-02-2022   Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer 85 732 02 58 Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ Formularz rekrutacyjny – POBIERZ   UWAGA: w terminie naboru […]

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo. Cel Projektu: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Grupa docelowa: Wsparcie oferowane w ramach projektu ma […]

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach realizuje zadanie publiczne pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2021 r.” Pomoc jest finansowana z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań wynikających […]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „SENIOR NA CZASIE”

Posted Posted in Aktualności

Białystok, 25.05.2020 r.   Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 III piętro 15-077 Białystok NIP: 9661737736 Regon: 052237368 KRS: 0000206867  ROZEZNANIE RYNKU W związku z realizacją projektu „Senior na czasie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych Działanie „Zajęcia […]

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH DOTYCZĄCYCH MONITOROWANIA PRAWA NA POZIOMIE KRAJOWYM W OPARCIU O INFORMACJE UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”

Posted Posted in Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH DOTYCZĄCYCH MONITOROWANIA PRAWA NA POZIOMIE KRAJOWYM W OPARCIU O INFORMACJE UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”   Białystok, 17.02.2020 r.   Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Warszawska 44/1 III piętro 15-077 Białystok NIP: 9661737736 Regon: 052237368 KRS: 0000206867   ROZEZNANIE RYNKU   W związku […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” NABÓR I i II

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I i II rundy dotacyjnej w projekcie „TWÓJ POMYSŁ + DOTACJA = BIZNES”. Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową […]