Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” NABÓR I i II

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I i II rundy dotacyjnej w projekcie „TWÓJ POMYSŁ + DOTACJA = BIZNES”. Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową […]

Informacja o przedłużeniu terminu oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku dużą liczbą złożonych  wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, konieczne jest wydłużenie terminu oceny złożonych wniosków do dnia 31.01.2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes ” w ramach II naboru

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Twój pomysł+ Dotacja = Biznes” w ramach II naboru  (01-10-2019 do 08-10-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w terminie od 09 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. powinny złożyć następujące dokumenty […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes ” w ramach I naboru

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Twój pomysł+ Dotacja = Biznes” w ramach I naboru  (26-08-2019 do 13-09-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w terminie od 09 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. powinny złożyć następujące dokumenty […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” II nabór

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach II naboru (od 01.10.2019 r. do 08.10.2019 r.)   L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 6/PDB/2019/2 50 2 1/PDB/2019/2 48 3 5/PDB/2019/2 45,5 4 2/PDB/2019/2 40,5 5 3/PDB/2019/2 […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” I nabór

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach I naboru (od 26.08.2019 r. do 13.09.2019 r.)   L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 7/PDB/2019/1 63 2 8/PDB/2019/1 62 3 13/PDB/2019/1 54,5 4 5/PDB/2019/1 52.5 5 2/PDB/2019/1 […]

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego w ramach II naboru w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę osób (zgodnie z numerami referencyjnymi złożonych formularzy rekrutacyjnych), które zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz listę osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu […]

Informacja o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes’’. Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu, w tym 19 kobiet i 21 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego […]

Informacja o zmianie w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu Dotacji-Biznesplan

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Uprzejmie informujemy, że punkcie IV PLAN INWESTYCYJNY zmianie uległa informacja zawarta w przypisie nr 1, dotycząca kwalifikowalności podatku VAT.   Dotychczasowe brzmienie zapisu:   Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi beneficjentowi (przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo jego późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego […]