AktualnościTwój pomysł + Dotacja = Biznes

Informacja o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes’’. Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu, w tym 19 kobiet i 21 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez
udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 35 z nich.

Dokumenty należy składać w terminie od 01-10-2019 do 08-10-2019

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  wraz z załącznikami do pobrania ze strony projektu /ZAKŁADKA Dokumenty nabór 2/ – TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie naboru do 08-10-2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Biura projektu „Twój pomysł +Dotacja=Biznes”, Stowarzyszenie Europartner  Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pok. 41.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego we  wtorki oraz czwartki  w godzinach od 8.00 do 11.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.