AktualnościTwój pomysł + Dotacja = Biznes

Informacja o zmianie w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do Regulaminu Dotacji-Biznesplan

Uprzejmie informujemy, że punkcie IV PLAN INWESTYCYJNY zmianie uległa informacja zawarta w przypisie nr 1, dotycząca kwalifikowalności podatku VAT.

 

Dotychczasowe brzmienie zapisu:

 

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie
z odrębnymi przepisami krajowymi beneficjentowi (przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo jego późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

 

Aktualne brzmienie zapisu:

 

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikującym się do objęcia wsparciem, niezależnie od tego czy zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi beneficjentowi (przedsiębiorcy)  przysługuje bądź nie przysługuje prawo jego późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Dotacja udzielana będzie uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na status podatnika VAT