AktualnościTwój pomysł + Dotacja = Biznes

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” II nabór

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach II naboru (od 01.10.2019 r. do 08.10.2019 r.)

 

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 6/PDB/2019/2 50
2 1/PDB/2019/2 48
3 5/PDB/2019/2 45,5
4 2/PDB/2019/2 40,5
5 3/PDB/2019/2 35

 

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, osoby na liście rezerwowej ułożone pod względem przyznanych im punktów, będą miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista osób rezerwowych

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 4/PDB/2019/2 34,5

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu. Skontaktujemy się telefoniczne z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia terminu spotkania z doradcą.