AktualnościTwój pomysł + Dotacja = Biznes

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” I nabór

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach I naboru (od 26.08.2019 r. do 13.09.2019 r.)

 

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 7/PDB/2019/1 63
2 8/PDB/2019/1 62
3 13/PDB/2019/1 54,5
4 5/PDB/2019/1 52.5
5 2/PDB/2019/1 49,5
6 4/PDB/2019/1 48
7 19/PDB/2019/1 48
8 14/PDB/2019/1 47,5
9 37/PDB/2019/1 47
10 21/PDB/2019/1 46,5
11 22/PDB/2019/1 44,5
12 11/PDB/2019/1 44
13 27/PDB/2019/1 44
14 23/PDB/2019/1 43,5
15 38/PDB/2019/1 43,5
16 10/PDB/2019/1 42,5
17 26/PDB/2019/1 42,5
18 12/PDB/2019/1 42
19 3/PDB/2019/1 41
20 17/PDB/2019/1 41
21 35/PDB/2019/1 41
22 16/PDB/2019/1 40,5
23 18/PDB/2019/1 40
24 43/PDB/2019/1 39
25 33/PDB/2019/1 38,5
26 39/PDB/2019/1 38
27 20/PDB/2019/1 37,5
28 36/PDB/2019/1 37,5
29 40/PDB/2019/1 37,5
30 41/PDB/2019/1 37,5
31 6/PDB/2019/1 37
32 31/PDB/2019/1 37
33 32/PDB/2019/1 35
34 30/PDB/2019/1 35
35 9/PDB/2019/1 35

 

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, osoby na liście rezerwowej ułożone pod względem przyznanych im punktów, będą miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista osób rezerwowych

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów  
1 24/PDB/2019/1 34,5  
2 25/PDB/2019/1 34  
3 1/PDB/2019/1 34  
4 15/PDB/2019/1 34  
5 28/PDB/2019/1 33,5  

.

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu. Skontaktujemy się telefoniczne z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia terminu spotkania z doradcą.