Aktualności

Rozpoczęcie I naboru w ramach rekrutacji uczestników projektu „Postaw na biznes!”

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu

,,Postaw na biznes!’’.

Dokumenty należy składać w terminie od 29-11-2021 do 01-02-2022

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać

dzwoniąc pod numer 85 732 02 58

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

 

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Postaw na biznes! realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 

zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Postaw na biznes!”,

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego w środy oraz piątki  w godzinach od 8.00 do 11.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.