Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Czas na biznes” w ramach III naboru

Posted Posted in Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na biznes” w ramach III naboru  (21-08-2019 do 30-09-2019) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „ Czas na biznes” w terminie od 19 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami): wniosek […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” II nabór

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach II naboru (od 01.10.2019 r. do 08.10.2019 r.)   L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 6/PDB/2019/2 50 2 1/PDB/2019/2 48 3 5/PDB/2019/2 45,5 4 2/PDB/2019/2 40,5 5 3/PDB/2019/2 […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” I nabór

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach I naboru (od 26.08.2019 r. do 13.09.2019 r.)   L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 7/PDB/2019/1 63 2 8/PDB/2019/1 62 3 13/PDB/2019/1 54,5 4 5/PDB/2019/1 52.5 5 2/PDB/2019/1 […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Czas na biznes” III nabór

Posted Posted in Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Czas na biznes” w ramach III naboru L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Uzyskane punkty 1 2/CNB/2019/3 49,5 2 1/CNB/2019/3 46,5 3 5/ CNB/2019/3 44,5 4 4/ CNB/2019/3 42,5 5 3/ CNB/2019/3 40,5 6 6/ CNB/2019/3 39 7 […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Czas na biznes” w ramach II naboru

Posted Posted in Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na biznes” w ramach II naboru  (03-04-2019 do 16-08-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „ Czas na biznes” w terminie od 12 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami): […]

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego w ramach II naboru w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę osób (zgodnie z numerami referencyjnymi złożonych formularzy rekrutacyjnych), które zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz listę osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu […]

Informacja o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”

Posted Posted in Aktualności, Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes’’. Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu, w tym 19 kobiet i 21 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego […]