Informacja o aktualizacji regulaminu w projekcie „Czas na biznes”

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Informujemy, iż dn. 08-07-2019 dokonano aktualizacji „Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości” w projekcie „Czas na biznes”. Aktualizacja dotyczy §4 pkt.11 w/w Regulaminu. Zmianie uległa procentowa wartość środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach rezerwy finansowej z 10% na 15%. Uaktualniony regulamin dostępny jest do pobrania poniżej. Pobierz uaktualniony REGULAMIN-08-07-2019

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z nich. Dokumenty należy składać w terminie od 28-06-2019 do 31-07-2019 Regulamin rekrutacji […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” w ramach naboru II oraz naboru III

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo,   Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II oraz III rundy dotacyjnej w projekcie „Mój własny biznes”. Wsparcie finansowe otrzyma – po zakończeniu procedury odwoławczej 7 osób, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach III rundy dotacyjnej

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach III naboru  (od 03.04.2019 r. do 18.04.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach trzeciej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 03 czerwca2019 r. do 17 czerwca 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Informujemy, że ww. osoby przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego muszą zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 17 maja 2019 r. Po zarejestrowaniu działalności proszę […]

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach II rundy dotacyjnej

Opublikowano Kategoria Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach II naboru  (od 11.03.2019 r. do 29.03.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach drugiej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Czas na biznes” w ramach I naboru.

Opublikowano Kategoria Aktualności, Czas na biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na biznes” w ramach I naboru  (25-01-2019 do 15-03-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „ Czas na biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z […]