Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim” nr POWR.02.16.00-00-0116/20 Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-06-30 Obszar […]

Akademia Legislacji

Posted Posted in Projekty aktualne

„Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim”.   Projekt realizowany przez Fundację Biznes i Prawo oraz Partnerów Projektu- Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego […]

Postaw na biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

PROJEKT Z DZIAŁANIA 9.1 RPO – LGD SĄSIEDZITytuł i nr PR: „Postaw na biznes !” nr RPPD.09.01.00-20-0515/20 Lider: Stowarzyszenie Europartner AKIE Partner: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. Okres realizacji: 1.08.2021 r.-31.03.2023 r. Obszar realizacji (gminy): Łomża, Wizna, Piątnica, Miastkowo, Śniadowo Grupa docelowa: Grupą docelową (GD) projektu (PR) będą osoby fizyczne w wieku od […]

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Posted Posted in Projekty aktualne

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki […]

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo. Cel Projektu: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Grupa docelowa: Wsparcie oferowane w ramach projektu ma […]

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach realizuje zadanie publiczne pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2021 r.” Pomoc jest finansowana z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań wynikających […]

Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej.

Posted Posted in Projekty aktualne

POWR.02.09.00-00-0097/19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022 Dofinansowanie projektu z UE: 2 295 777,20 zł […]

Cyfrowy Senior

Posted Posted in Projekty aktualne

„CYFROWY SENIOR” Nr projektu: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17   Instytucja Organizująca konkurs: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowychprzez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wpartnerstwie z […]

Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach […]

Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-03-31 Obszar realizacji projektu: Cała Polska Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem […]