Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu

Posted Posted in Projekty aktualne

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”   Priorytet: IX. Rozwój lokalny Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]

Cyfrowy Senior

Posted Posted in Projekty aktualne

„CYFROWY SENIOR” Nr projektu: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17   Instytucja Organizująca konkurs: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub […]

Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie Cel projektu: ∙         utworzenie min. 35 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 35 Uczestników Projektu ∙         zwiększenie wiedzy u 40 Uczestników Projektu (19 kobiet i 21 mężczyzn) z zakresu m.in. […]

Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach […]

Mój własny biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Mój własny biznes” Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska „Mój własny biznes” nr RPPD.09.01.00-20-0131/17 Cel projektu: Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 (11 kobiet i 9 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie […]

Czas na biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Czas na biznes” Lokalna Grupa Działania Biebrzański dar Natury Cel projektu: ∙         utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu ∙         zwiększenie wiedzy u 20 Uczestników Projektu (11 kobiet i 9 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności […]

Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-03-31 Obszar realizacji projektu: Cała Polska Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem […]

AKTYWNA INTEGRACJA I PRACA SZANSĄ NA SUKCES

Posted Posted in Projekty aktualne

  Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. Oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Aktywna Integracja i Praca Szansa na Sukces” Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu […]

Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim

Posted Posted in Projekty aktualne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu […]

Liderzy przedsiębiorczości

Posted Posted in Projekty aktualne

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku w partnerstwie z Powiatem Białostockim Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp.z o.o. Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej Gminą Łapy Starostwem Powiatowym w Białymstoku Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Liderzy Przedsiębiorczości”   Priorytet II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych […]