Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Posted Posted in Projekty aktualne

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Priorytet Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej […]

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo. Cel Projektu: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Grupa docelowa: Wsparcie oferowane w ramach projektu ma […]

Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej.

Posted Posted in Projekty aktualne

POWR.02.09.00-00-0097/19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022 Dofinansowanie projektu z UE: 2 295 777,20 zł […]

Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu

Posted Posted in Projekty aktualne

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”   Priorytet: IX. Rozwój lokalny Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]

Cyfrowy Senior

Posted Posted in Projekty aktualne

„CYFROWY SENIOR” Nr projektu: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17   Instytucja Organizująca konkurs: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowychprzez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wpartnerstwie z […]

Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie Cel projektu: ∙         utworzenie min. 35 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 35 Uczestników Projektu ∙         zwiększenie wiedzy u 40 Uczestników Projektu (19 kobiet i 21 mężczyzn) z zakresu m.in. […]

Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach […]

Mój własny biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Mój własny biznes” Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska „Mój własny biznes” nr RPPD.09.01.00-20-0131/17 Cel projektu: Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 (11 kobiet i 9 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie […]

Czas na biznes

Posted Posted in Projekty aktualne

Sprawdź najnowsze informacje w projekcie „Czas na biznes” Lokalna Grupa Działania Biebrzański dar Natury Cel projektu: ∙         utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu ∙         zwiększenie wiedzy u 20 Uczestników Projektu (11 kobiet i 9 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności […]

Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej

Posted Posted in Aktualności, Projekty aktualne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-03-31 Obszar realizacji projektu: Cała Polska Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem […]