AktualnościProjekty aktualne

Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2020-03-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim.

Celem głównym projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik i narzędzi zaproponowanych – we wniosku o dofinansowanie – przez beneficjenta, które zostaną wytworzone i wdrożone w ramach projektu, ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 699 412,20 zł

RAPORT ZBIORCZY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU