AktualnościCzas na biznes

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Czas na biznes” w ramach I naboru.

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na biznes” w ramach I naboru  (25-01-2019 do 15-03-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej.

Osoby biorące udział w projekcie „ Czas na biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

  • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
  • biznesplan
  • harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. CZAS NA BIZNES  realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”. Koperta powinna zawierać również dane teleadresowe uczestnika projektu.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt.