Aktualności

Konferencja naukowa „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

Stowarzyszenie Europartner AKIE oraz Studenckie Koło Naukowe Europrojekt zaprasza na konferencję „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

Kiedy?

10 maja 2016 r., godz. 12:00-13:30

Gdzie?

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, sala 201

 

Prelegenci:

1) prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

2) prof. UwB, dr hab. Renata Przygodzka

3) prof. UwB, dr hab. Marzanna Poniatowicz

4) Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

5) Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE

 

Od organizatora:

Rozwój jest niekwestionowaną przyszłością naszego regionu. Coraz częściej pojawiają się pytania: Jakie perspektywy mają osoby wchodzące na rynek pracy? Jakie inwestycje planowane są w naszym województwie na najbliższe lata? Dlaczego warto zostać w regionie, gdzie kończyło się studia? Czy Województwo Podlaskie jest regionem przyszłości? Studenckie Koło Naukowe EUROPROJEKT podjęło się próby przybliżenia tematyki poprzez organizację konferencji naukowej, dzięki której możliwe będzie zapoznanie się z opinią zaproszonych ekspertów.

Konferencja będzie okazją do prezentacji kluczowych informacji na temat rozwoju naszego regionu, planowanych inwestycji, szans jakie Województwo Podlaskie stwarza swoim mieszkańcom. Przy dokładnym poznaniu ww zagadnień będą nam służyć pomocą specjaliści oraz eksperci z takich dziedzin jak nauka, gospodarka, ekonomia. W ramach konferencji zostaną przedstawione cele priorytetowe w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu najważniejszych kryteriów, m.in.: gospodarki opartej na wiedzy, uzyskaniu środków na rozwój przedsiębiorczości w zakresie B+R oraz konkurencyjności na rynku pracy w wybranych sektorach gospodarki.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną kwestie wpływu funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej. Liczymy na to, że dzięki tej konferencji uczestnicy zyskają cenne informacje, które wspomogą ich przyszły rozwój oraz w rezultacie wesprą działania rozwojowe, zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.