AktualnościCzas na biznes

Lista rankingowa ostateczna – Nabór I – CZAS NA BIZNES

Lista rankingowa ostateczna – Nabór I

 

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę uczestników rekomendowanych do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach I naboru do projektu „Czas na biznes” po zakończeniu procedury odwoławczej.  

Lista rankingowa uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji) po zakończeniu procedury odwoławczej  projekcie „Czas na biznes”.

 

Lp. Numer referencyjny wniosku o dotację Przyznana punktacja

(Średnia ocen)

1 1/CNB/2019/W 103
2 5/CNB/2019/W 70,5
3 2/CNB/2019/W 91,5