Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Twój Pomysł + Dotacja = Biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji w ramach I RUNDY DOTACYJNEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Twój Pomysł + Dotacja = Biznes” w ramach I rundy dotacyjnej.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 26.08.2019 do 13.09.2019 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie naboru do 13.09.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Biura projektu „Twój pomysł +Dotacja=Biznes”, Stowarzyszenie Europartner  Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pok. 41.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego we  wtorki oraz czwartki  w godzinach od 8.00 do 11.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.