Aktualności

Program konferencji „MIĘDZYNARODOWA DRABINA UDZIAŁU – droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE
zaprasza na konferencję pt.:

„MIĘDZYNARODOWA DRABINA UDZIAŁU
– droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

Program konferencji realizowany w ramach projektu:
„PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO”
termin: 28.05.2015r., godz. 10.00
miejsce: Hotel Sosnowe Zacisze w Kleosinie, przy ul. Leśnej 20

9.30    –  10.00
Rejestracja gości

10.00  –  10.30
Otwarcie konferencji:
Krzysztof Mnich –  Prezes Zarządu Stowarzyszenia EUROPARTNER AKIE
Hans Marechal  –  Kierownik w Fundacji Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven, Holandia, Partner Projektu
Paweł Backiel    –  Wiceprezes Fundacji Biznes i Prawo, Partner Projektu

10.30  –  11.20
Participation ladder (Drabina udziału) w praktyce aktywizacyjnej GGzE
Hans Marechal   –  Kierownik w Fundacji GGzE

11.20  –  12.00
Terapia behawioralna Ergon jako
Hans Lamers – Fundacja GGzE

12.00  –  12.15
Przerwa kawowa

12.15  –  12.35
Elastyczne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa
Dział Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, PUP w Białymstoku

12.35  –  13.00
Innowacyjność w podejściu do aktywizacji osób niepełnosprawnych – prezentacja portalu pełnosprawny.bialystok.pl
Prezentacja działań w ramach projektu Pełnosprawny Białystok, Fundacja Impuls

13.00  –  13.30
Środki finansowe na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie finansowej  Unii Europejskiej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

13.30  –  14.30
Przerwa obiadowa

14.30  –  15.00
Godność na rynku pracy jako podstawa aktywizacji zawodowej i społecznej
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, Białystok

15.30  –  16.00
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście Apelu Gdańskiego na rzecz godnego i niezależnego życia osób niepełnosprawnych
Ewa Matulewicz – Prezes Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ASON, Augustów

16.30  –  17.00
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach ekonomii społecznej
Sławomir Sidoruk   –  Spółdzielnia socjalna INTEGRACJA, Bielsk Podlaski

17.00  –  17.30
Likwidacja barier architektonicznych w kontekście przepisów prawa
Alicja Ryżyńska – Galicz  –  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Białystok

17.30  –  18.00
Panel dyskusyjny