Aktualności

Międzynarodowa wizyta studyjna w siedzibie Europartner AKIE

W dniu 09.09.2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Europartner AKIE odbyła się wizyta studyjna, kilku organizacji pozarządowych z zachodnich i południowych krajów Unii Europejskiej. Odwiedzili nas przedstawiciele..

  • Itineraire International – Francja – www.itineraire-international.org
  • People and Process Ltd – Irlandia – www.peopleandprocess.ie
  • CEPA Oviedo El Fontan – Hiszpania – www.cepaelfontan.com
  • Community Cohesion Limited – Wileka Brytania
  • ASA S.r.l – Włochy – www.asaonline.net

Pomysłodawcą był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku na czele z Panią Dyrektor Marią Jolantą Ambrożej i Panią Karoliną Zaborowską, który przez dwa dni podejmował zagranicznych gości w naszym mieście.

Przybyłym gościom został przedstawiony charakter i specyfika działalności Stowarzyszenia Europartner, jako Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej. Zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania, w jakich działają organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne w naszym regionie i kraju. W trakcie spotkania nawiązała się dyskusja nad faktyczną niezależnością organizacji pozarządowych w Polsce, jak i w krajach, które reprezentowali zgromadzeni goście. W pewnym stopniu poczucie takie niezależności może dawać prowadzenie przez stowarzyszenia i fundacje działalności gospodarczej, co czyni je podmiotami ekonomii społecznej. Wymieniono też uwagi i spostrzeżenia na temat obszarów wykluczenia społecznego jakie występują w Polsce, a z jakimi możemy się spotkać poza jej granicami. Zauważono wspólny problem, który w zróżnicowanym stopniu występuje niezależnie do tego, z którą częścią Europy mamy do czynienia. Istnieje ryzyko zamykania powstałych przedsiębiorstw społecznych po kilku latach ich funkcjonowania. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku np. niektórych Spółdzielni Socjalnych, gdzie nie dostatecznie trwale wprowadzono biznesowy model ich funkcjonowania. Wspólnie zastanawiano się jak podołać takim wyzwaniom.

Organizacje, których przedstawiciele spotkali się tego dani działają w podobnych obszarach i świadczą zbliżone do siebie usługi, dlatego też szybko znaleźli wspólne tematy i nawiązali nic porozumienia. W przyszłości można zatem liczyć na międzynarodową współpracę tych podmiotów, a z pewnością było to ciekawe doświadczenie, inspirujące wszystkich jego uczestników do dalszego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak i całego trzeciego sektora.