Aktualności

Młodość + Przedsiębiorczość = Sukces

Szkolenia skierowane są do 60 osób w wieku 18-30 lat, którzy zamieszkują miasto Białystok (Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba fizyczna: zatrudniona, bezrobotna, nieaktywna zawodowo).

Szkolenia będą prowadzone w 5 grupach 12 – osobowych.

Termin i miejsce realizacji szkoleń

od 01.11.2014 do 28.02.2015 (w trybie weekendowym) miejsce realizacji: ul. Warszawska 44/1 Białystok.

Czas trwania szkoleń

48h / 1 grupa szkoleniowa

Zakres tematyczny szkoleń

  • „Planowanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu”,
  • „Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą/dostępne metody wsparcia finansowego i niefinansowego”,
  • „Rejestracja działalności gospodarczej/mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej”,
  • „Księgowość w przedsiębiorstwie/ulgi i odliczenia”.

Każdy uczestnik projektu „Młodość + Przedsiębiorczość = Sukces!” otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście do biura projektów, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. Rekrutacja trwa do końca PAŹDZIERNIKA 2014!