Aktualności

XIV Forum edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Na początku lata uczestniczyliśmy w XIV Forum Edukacyjnym dla MSP w Warszawie, organizowanym pod hasłem „Człowiek najlepsza inwestycja”, którego dwudniowy program przybliżał przedsiębiorcom kwestie związane z Kapitałem Ludzkim, określając czy stanowi on szansę, czy barierę rozwoju gospodarki.

Głównym celem Forum było stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływem doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

Pierwszy dzień Forum dotyczył zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich firmach MMSP i rolą, jaką projekty PARP odegrały w ich rozwoju. Uczestnicy poznali konkretne rozwiązania, narzędzia, strategie realizowane dzięki wsparciu PARP. Beneficjenci programów unijnych rozmawiali o celach biznesowych, jakie dzięki funduszom strukturalnym udało im się zrealizować.

Program pierwszego dnia rozpoczęła sesja otwierająca przy udziale prezes PARP Bożeny Lublińskiej –Kasprzak, która przedstawiła wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego, unikatowego na skalę Polski i Europy programu badawczego realizowanego przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, weryfikującego, jak na przestrzeni 5 lat zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

Kolejnym elementem programu, była sesja plenarna z udziałem gościa specjalnego – Marka Kamińskiego, znanego podróżnika i polarnika oraz filantropa, a także przywódcy i motywatora. Opowiadając o swoich doświadczeniach wskazał na podstawowe cechy, wartości i kompetencje, jakie powinien posiadać prawdziwy lider. Dzieląc się własnymi doświadczeniami w realizacji celów, odpowiadał na pytanie, jakie cechy – istotne dla lidera – miały wpływ na sukcesy, jakie odnosił w życiu i co sprawiło, że jest określany mianem lidera na trudne czasy.

Cennym doświadczeniem dla uczestników wydarzenia była część z udziałem praktyków biznesu, którzy postarali się odpowiedzieć na pytanie: na ile sukces firmy zawdzięczają zespołom pracowników a na ile ich liderom. Podczas tej części gościli: Marcin Ochnik – członek zarządu w firmie Ochnik, Paweł Dudka – prezes spółki Wars, Maria Magdalena Kwiatkiewicz – prezes zarządu ds. handlowych w firmie YES, Adam Niewiński – prezes zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion, Rafał Brzoska – twórca, założyciel i współwłaściciel Grupy Integer.pl. Pod hasłem ZESPÓŁ CZY KAPITAN? polscy pracodawcy rozprawiali o rozwiązaniach i ludziach, którzy stoją za sukcesem ich firm.

Kluczową część programu stanowiły debaty i warsztaty, które odbywały się w ramach kilku równoległych ścieżek tematycznych:

  • Debaty o przyszłości- Rynek pracy 2020 – rozwiązania, które przygotują nas do zmian
  • Teraźniejszość – Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi o strategicznym znaczeniu dla firmy
  • Praktycy – praktykom – Szkolenie – sprawdź czy i dlaczego to się opłaca
  • Spotkania z ekspertami

Drugi dzień Forum dotyczył praktyki dla teoretyka i miał formę warsztatów dla przyszłych przedsiębiorców z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie prawa, finansów, promocji firmy oraz inwestycji w kadrę zarządzającą i pracowników firm.