Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU W związku z realizacją projektu „Cyfrowy senior”

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji graficznej, produkcja i dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń.

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy

Zapytanie