Aktualności

Ty też możesz być przedsiębiorcą – załóż firmę i spełnij swoje marzenia!

Informujemy, że Projekt pt. „Liderzy Przedsiębiorczości” złożony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Białymstoku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. Z o.o., Powiatem Białostockim i Gminą Łap otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej i wsparcie uruchomienia działalności gospodarczych przez 40 osób.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby zamieszkałe na obszarze Subregionu Białostockiego, do którego należą: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

W projekcie udział wziąć mogą osoby fizyczne, które:

  • zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą;
  • ukończyły 30 rok życia;
  • są osobami bezrobotnymi,  poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:

  1. Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
  2. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł)

Po uruchomieniu działalności gospodarczej:

  1. Wsparcie pomostowe finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy)
  2. Specjalistyczne wsparcie towarzyszące
  3. Forum Wymiany Doświadczeń

Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 31.07.2018.

Więcej informacji: https://www.iph.bialystok.pl/projekt-liderzy-przedsiebiorczosci/

REKRUTACJA trwa – w celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

 

Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20