AktualnościCzas na biznes

„Czas na biznes” informacja o rozpoczęciu 2 naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu

Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu 2 naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Czas na Biznes”
Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z nich.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 03-04-2019 r. do 18-04-2019 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu z dnia 02.04.2019 wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji uczestników projektu – aktualizacja dnia 02-04-2019 r.

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie naboru do 18-04-2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem w biurze projektu przy ul. Komunalnej 6, 19-200 Grajewo w wyznaczonym
terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro
projektu/Sekretariat „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wszystkie aktualne dokumenty znajdują się na stronie projektu w zakładce nabór nr 2 TUTAJ