AktualnościMój własny biznes

„MÓJ WŁASNY BIZNES”– informacja o rekrutacji TRZECI NABÓR

Szanowni Państwo,

Ruszyła rekrutacja do projektu w ramach trzeciej rundy naboru. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 20 (11 kobiet i 9 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 15 działalności gospodarczych na obszarze objętym LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, do dnia 30.06.2020 r.

Dokumenty należy składać w terminie od 03-04-2019-18-04-2019 r.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany, obowiązujący od dnia 02-04-2019r. Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu- aktualizacja z dnia 02-04-2019
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie naboru do 18.04.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem ul. Rynek 15; 19-120 Knyszyn; tel: 85/732 02 58, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Mój własny biznes” ul. Rynek 15; 19-120 Knyszyn, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Mój własny biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.
Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wszystkie aktualne dokumenty znajdują się na stronie projektu w zakładce nabór nr 3 TUTAJ