Informacja dotycząca przeznaczenia środków finansowych wsparcia pomostowego – projekt MÓJ WŁASNY BIZNES

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe wsparcia pomostowego NIE MOGĄ być przeznaczone na: -zakup środków trwałych, -zakup materiałów do produkcji , -zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.   Informujemy również, że środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 miesięcy MOŻNA wykorzystać na: -w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe: opłaty publiczno – prawne (ZUS). […]

Ostateczna lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach II i III naboru do projektu „Mój własny biznes”

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo,   Poniżej zamieszczamy ostateczną listę uczestników rekomendowanych do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach II i III naboru do projektu „Mój własny biznes” po zakończeniu procedury odwoławczej.   Lista rankingowa uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji) po zakończeniu procedury odwoławczej […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” w ramach naboru II oraz naboru III

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo,   Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II oraz III rundy dotacyjnej w projekcie „Mój własny biznes”. Wsparcie finansowe otrzyma – po zakończeniu procedury odwoławczej 7 osób, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach III rundy dotacyjnej

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach III naboru  (od 03.04.2019 r. do 18.04.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach trzeciej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 03 czerwca2019 r. do 17 czerwca 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mój własny biznes” III nabór

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Mój własny biznes” w ramach III naboru L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 1/MWB/2019/3 51,6 2 2/MWB/2019/3 59,6 3 3/MWB/2019/3 47,3   Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego […]

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Informujemy, że ww. osoby przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego muszą zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 17 maja 2019 r. Po zarejestrowaniu działalności proszę […]

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach II rundy dotacyjnej

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach II naboru  (od 11.03.2019 r. do 29.03.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach drugiej rundy dotacyjnej. Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie […]

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji-doradztwa zawodowego w ramach III naboru

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę osób (zgodnie z numerami referencyjnymi złożonych formularzy rekrutacyjnych), które zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu umówienia […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mój własny biznes” II nabór

Posted Posted in Aktualności, Mój własny biznes

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Mój własny biznes” w ramach II naboru (od 11.03.2019 r. do 29.03.2019 r.) L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów 1 1/MWB/2019/2 52,7 2 2/MWB/2019/2 47,7 3 3/MWB/2019/2 72,25 4 4/MWB/2019/2 43,3 5 5/MWB/2019/2 65,5 6 6/MWB/2019/2 62,5 […]