AktualnościMój własny biznes

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” NABÓR I

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Informujemy, że ww. osoby przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego muszą zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 17 maja 2019 r. Po zarejestrowaniu działalności proszę o przesłanie na adres mailowy mpips.finanse@gmail.com wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.