AktualnościCzas na biznes

Informacja o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” w ramach II naboru

Celem projektu jest przygotowanie 20 uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn do rozpoczęcia  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie  w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) dla 12 z nich.

Dokumenty należy składać w terminie od 09-05-2019 do 17-05-2019

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  wraz z załącznikami do pobrania ze strony projektu /ZAKŁADKA Dokumenty nabór 2/.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie naboru do 17-05-2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem w biurze projektu przy ul. Komunalnej 6, 19-200 Grajewo w wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji. 

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro projektu/Sekretariat „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.