AktualnościMój własny biznes

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „ Mój własny biznes” w ramach III rundy dotacyjnej

Szanowni Państwo,
Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Mój własny biznes” w ramach III naboru  (od 03.04.2019 r. do 18.04.2019r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o
przyznanie dotacji w ramach trzeciej rundy dotacyjnej.

Osoby biorące udział w projekcie „Mój własny biznes” w terminie od 03 czerwca2019 r. do 17 czerwca 2019 r. powinny złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
  • biznesplan
  • harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Mój własny biznes” ul. Rynek 15; 19-120 Knyszyn, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Mój własny biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”. Koperta powinna zawierać również dane teleadresowe uczestnika projektu.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wszystkie aktualne dokumenty znajdują się na stronie projektu w zakładce nabór nr 3
TUTAJ